Essentials

Fiji Faux Silk Eyelet Curtains White

Colour: White
Cream
Latte
White
Steel
Burnt Orange

Also in this range

Fiji Faux Silk Cushion White

Colour: White
Royal Blue
Teal
Steel
Fuchsia
Green
Cream
White
Latte
Burnt Orange
Black
Aubergine